İnsan güzelliğin resmidir.

İnsan güzelliğin resmidir.

Artvin’de bir yaylacı anamızın ineği epeyce uzaklarda doğurmuş.

O kadar yolu yürüyemez yavru, anadır halden anlar; çocuğunu taşıdığı şefkatle sırtlar yeni doğan buzağıyı.

İki ana düşer yollara birlikte.

Biri sırtında şefkat taşır.

Diğeri gözlerinde minnet.

Reklamlar